Digital foto dokumentation

I 2010 blev der begået 44.533 indbrud i danske private hjem. I gennemsnit betyder det at der hver dag året rundt er 122 familier i landet som er udsat for indbrud. Tyvene går efter særlige værdigenstande såsom smykker, ure, elektronik. kameraer m.v. Problemet som typisk opstår er at kunne huske, beskrive samt dokumentere alle effekter der er forsvundet såfremt det går galt. Eksempelvis udbeder Politiet sig, i forbindelse med en anmeldelse, følgende oplysninger:

Fortegnelse over stjålne smykker - Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over kr. 2.000

 • Evt. Serienummer,
 • Særlige kendetegn
 • Indgraveringer, stempler m.v.
 • Mål, dimensioner og metal- og sten type
 • Karat angivelse når det drejer sig om smykker
 • Tidspunkt for anskaffelse
 • Købssted
 • Kvittering
 • Certifikat
 • Foto

Politiets omfattende formular kan ses her

Politiformular P97

Såfremt effekterne er forsvundet kan det være svært at opfylde ovennævnte krav i forbindelse med en anmeldelse overfor Politiet og forsikringselskabet.

PXSM Consulting tilbyder Digital foto dokumentation af smykker og særlige værdigenstande som således sikrer at dialog med Politi og forsikringsselskab bliver optimal med henblik på enten at få effekterne retur eller skabe et optimal grundlag for dialog omkring forsikringserstatning ved at sikre at dokumentationen  er fyldestgørende. Servicen illustreres i nedenstående diagram

Servicen består af følgende ydelser:

 • PXSM Consulting kommer ud til kundens adresse med kamera, diverse linser, lyskasse, scanner og opsætter udstyret
 • Fotosession vedr. digital dokumentation af smykker og særlige værdigenstande påbegyndes (ca. 20-25 på en time, forudsat kunden er klar med effekterne)
 • Kvaliteten og detaljeringsgraden af fotodokumentationen er i høj opløsning og bliver som fotoeksemplerne her på siden
 • Eventuelle kvitteringer, certifikater m.v. scannes.
 • Der rådgives omkring konsekvenser i.f.m. underforsikring, opbevaring af dokumentation/værdigenstande,
 • Der rådgives omkring muligheder for at indhente værdiansættelse f.s.v.a. ældre smykker, ædelstene m.v samt antikviteter.
 • Diverse pdf brochurer omkring gode råd for sikring af hjemmet udlevere
 • USB nøgle med den udførte digitale fotodukumentation, scanninger, politiets formularer samt diverse brochurer udleveres
 • Foto filer slettes med mindre andet aftales mellem parterne.

Det er vigtigt at understrege at der ikke er tale om en vurdering eller værdiansættelse af effekterne, men alene en digital dokumentation som bliver gemt på et lagringsmedie.

Forsikring:

Forsikringssummen på din forsikring skal altid mindst svare til forsikringsværdien af indboet. Forsikringsværdien er, hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af

en totalskade – fx en brand.

Er forsikringssummen for lille, er der underforsikret. I tilfælde af en skade betyder det, at erstatningen bliver mindre, end hvad det koster at genanskaffe det beskadigede.

Ved underforsikring bliver erstatningen regnet ud efter denne formel:

 Erstatning = skade x forsikringssum

                            forsikringsværdi

Eksempel:

Er forsikringsværdien af indboet 800.000 kr., men din forsikringssum kun lyder på 400.000 kr., vil der kun blive udbetalt halv erstatning for skader.

Forsikringstageren er selv ansvarlig for, at forsikringssummen er stor nok.

Når seancen er slut får kunden en USB nøgle med den samlede digitale dokumentation samt diverse brochurer omkring sikring m.m. Herefter slettes filerne med mindre andet aftales.

Se hvad  forsikringsselskaberne siger og hvilke oplysninger de gerne vil have:

Når du er blevet udsat for tyveri -Topdanmark

Tyveri, inbrud, hærværk - TRYG

Beregn Indbosum - CODAN

Anmeldelse Tyveri - GF-Forsikring

Anmeld skade - Alm. Brand

Priser:

1. time kr. 800,- + kørsel kr. 200 = kr. 1.000,- hertil tillæges gældende moms p.t 25% ialt kr. 1.250 - Efterfølgende timer koster kr 800,- + moms ialt kr. 1.000

Kontakt:

Hvis du ønsker yderligere information eller vil booke en tid, så ring på Tel. 22601080 eller skriv til pxsm@pxsm.dk

Straffeattest:

At bestille Digital foto dokumentation af smykker og særlige værdigenstande er en tillidssag og sker naturligvis under fuld diskretion. Nedenfor straffeattest udstedt februar 2012.

____________________________________________________________

Galleri - Foto dokumentation