Velkommen til PXSM Consulting

 

Efter over 20 års uafhængig konsulentvirksomhed er diverse kompetencer nu samlet på www.pxsm.dk til fordel for din virksomhed.

 

PXSM Consulting kan hjælpe med at udvikle din virksomheds projekter herunder fundraising fra diverse danske og europæiske offentlige puljer og private fonde. Vores speciale er udviklingsprojekter med et minimum projektbudget på kr. 2 mio.PXSM Consulting kan endvidere bistå din virksomhed med udvikling og salg af patenterbare produkter eller ideer i henhold til de 5 nedenstående benchmarks.

 

Udvikling herunder prototype produktion, test mv.

  1. Beskyttelse, herunder nyhedsundersøgelse, IP-strategi, patentansøgning

  2. Produktion herunder produktionskalkule, markedsanalyse
  3. Marketing herunder valg af organisation, marketingplan, budgetter mv.
  4. Lincensaftale herunder identifikation af potentielle aftagere, forhandling af royalty fees

 

PXSM Consulting kan i samarbejde med The Color Clubvejlede din virksomhed indenfor markedsføring og produktion af salgs- og præsentationsmateriale til såvel store som små projekter. Kompetencerne omfatter Digital Imaging, Graphic Design, Online Solutions, Computer Graphics Illustrations og Multimedia Production

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

News

 

Headlines »

 

April 2013

PXSM Consulting bistår opfinder med markeds-introduktion af patentanmeldt speciel væske til imprægnering af luftfiltre i ventilationsanlæg i bygninger og automobiler.

____________________

 

Maj 2013

PXSM Consulting opnår tilsagn om patent i forbindelse med nyt elektrisk kredsløb.

_____________________

 

Januar 2013

PXSM Consulting bistår Biotek selskab med PCT ansøgning og forberedende licens salg.

_____________________

 

Oktober 2012

PXSM Consulting indleder formaliseret samarbejde med The Color Club omkring New Business Development

______________________

 

September 2012

Patentansøgning som blev indleveret maj 2011 er blevet til Patent !

______________________

 

Februar 2012

PXSM Consulting introducerer Digital Foto Dokumentation services for særlige værdigenstande i forbindelse med dokumentation overfor forsikringsselskaber.

______________________

 

Maj 2011 - Patent m.v.

PXSM Consulting har bistået udenlandsk selskab med indlevering af patent-ansøgning indenfor elektrisk kredsløb med , med henblik på videreførsel til verdenspatent

________________________

 

April 2011 -Produkt intro

PXSM Consulting indleder samarbejde med udenlandsk forsikringsselskab og skal som Special Advisor og repræsentant introducere nyt forsikringsprodukt i Danmark.

________________________


 

"Life is synergetic"

      Buckminster Fuller

PXSM Consulting